متن سنگ قبر برای پدر

متن مناسب سنگ قبر سنگ مزار برای پدر:

پدرم پشتم بودی رفتی و پشتم خالی شد

پدرم سایه زندگیم بود همه کسم بود

پدر عزیز دنیا را بی تو نمیخواهم

 

photo_2017-11-04_17-52-39photo_2017-11-04_17-50-31

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813