متن سنگ قبر برای مادر

متن مناسب سنگ قبر برای مادر:

مادرم عشق یعنی تو

مادرم بی تو هیچ چیز معنا ندارد

مادر قشنگم کجا رفتی

مادر عزیزم تنهایم گذاشتی

 

photo_2017-11-04_17-52-58photo_2017-11-04_17-48-04

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813