سنگ قبر شماره 31

18,500,000تومان

جنس سنگ:نانوی ایرانی

درجه یک

جنس  فرنیز:کریستال و قروه

با ده سال ضمانت کتبی

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813

سنجش