سنگ قبر شماره 32

55,000,000تومان

سالی یک بار به هزینه فروشگاه،سنگ شسته و نوشته ها دوباره رنگ آمیزی می شود.

جنس سنگ:هرات افغان سوپر ممتاز

دارای ضمانت 20 ساله

قطر سنگ:7 سانتی متر

اندازه:150.60

درجه یک

قطر کتیه:4 سانتی متر

جنس قرنیز:شمش

اندازه قرنیز:4 سانتی متر

 

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813

سنجش