سنگ قبر شماره 34

80,000,000تومان

جنس سنگ:نیریز

حگاکی با دست

قطر سنگ:12 سانتی متر

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813

سنجش