متن سنگ قبر برای فرزند

متن مناسب سنگ قبر سنگ مزار برای فرزند:

فرزندم یادت بخیر.

فرزندم کجایی که بی تو زندگی معنا ندارد.

فرزندم دل پدر . مادر شکست.

photo_2017-11-04_17-51-39

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813